MEZI POSKYTOVANÉ SLUŽBY PATŘÍ ZEJMÉNA:
 • vedení účetnictví
 • vedení daňové evidence, účetní uzávěrky
 • vedení personální a mzdové agendy
 • poskytování poradenství v oblasti účetnictví, daní a ekonomiky
 • zpracování všech daňových přiznání - přiznání k daním – právnických i fyzických osob, DPH,
  silniční i další daně, přehledy na sociální a zdravotní pojištění
 • zastupování na úřadech - Finanční úřad, Sociální zabezpečení, Zdravotní pojištění
 • rekonstrukce účetnictví
 • metodické vedení účetních u klienta-poskytnutí supervize nad zpracováním
 • možnosti on-line přístupu k účetním datům pomocí vzdáleného zabezpečeného přístupu

Kanceláře:

 • Moravské Budějovice, Hloužkova 1671, kontaktní osoba Ing. Tomáš Drexler, daňový poradce, tel.: 724 665 071, email: tomas.drexler@monpeko.cz
 • Morasvké Budějovice, Jechova 1576, kontaktní osoba Ladislava Němcová,  tel.: 604288569, email: ladislava.nemcova@monpeko.cz
 • Brno, Vysoká 532/8, kontaktní osoba Mgr.Iveta Drexlerová,  tel.: 607975047, email: iveta.drexlerova@monpeko.cz